https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/realtime/rt-overview/a131582906w191180466p187153165/
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ACA MIJN CLUB

BY PATRICK MESOTTEN

DE ULTIEME WORP

DEELNEMERS

Dit criterium staat open voor IEDEREEN die deelneemt aan een regelmatigheidscriterium 

dus Algemeen-Jeugd of Mastercriterium zowel man of vrouw ongeacht nationaliteit of

provincie . .

RANGSCHIKKING

Voor de rangschikking tellen de volgende proeven : Kogel - Discus - Speer


Iedereen gooit met zijn leeftijdspecifiek gewicht


Jeugd - Algemeen - Masters komen tegen elkaar uit


Heren en Dames komen tegen elkaar uit in het criterium


De vergelijkingstabellen van de Iaaf 2014 gebruikt om de prestaties te waarderen .

Men vindt deze terug op de pagina " WAARDERINGSTABELLEN "


De prestaties met de hoogste punten tellen. 3 prestaties tellen , de hoogste presaties telt dubbel dus 4 prestatie met punten .Na de quotatie naar punten wordt een totaal gemaakt. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats in de rangschikking


Degene met het hoogste puntentotaal wint het criterium. Bij gelijke stand wint degene met de prestatie met de hoogste punten

VOORWAARDEN

Ingeschreven zijn voor een regelmatigheitscriterium voor 1 juni van het geldend atletiekjaar

Specifiek inschrijven voor dit criterium

Minstens deelnemen aan 7 meetings van de 12 tellende meetings met een geldig Kogel of Discus of Speer Resultaat

Voldoen aan de "kleine" lettertjes

KLEINE LETTERJES

Na het seizoen volgt er een prijsuitreiking. Ruim op voorhand worden de deelnemers gebrieft over tijdstip en locatie

Aanwezigheid op de prijsuitreiking is verplicht. Bij afwezigheid vervalt de geldprijs

De vrijgekomen som zal als reserve dienen voor het prijzengeld van de volgende editie.

Er is pas een prestatie als er een geldende afstand geworpen is. Pas als er een prestatie is telt de meeting voor de 7 vereiste meetings.

Enkel 7 meetings binnen de geselecteerde meetings zijn een vereiste, men moet niet aan alle proeven deelnemen Men kan dus bv enkel kogel-discus doen,enkel speer ...

Alleen de officiele uitslag telt voor de prestaties

PRIJSVERDELING

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden kan meedingen naar volgende prijzensome text

.

PRESTATIEPRIJZEN


RANG 1 : Puntentotaal : 60

RANG 2 : Puntentotaal : 90

RANG 3 : Puntentotaal : 120

.

HIER ONDER EEN FICTIEF VOORBEELD

PROEF

.

Title

.

Title

.

Title

.

TOT

DISCUS

45.20 800

DISCUS

45.20 800

DISCS

43.56 770

DISCS

42.47 750

3120

52

DISCUS

42.47 750

DISCUS

42.47 750

DISCS

70.83 720

DISCS

39.73 700

2920

32

KOGEL

13.76 750

KOGEL

13.76 750

KOGEL

13.08 710

KOGEL

12.90 700

2910

24

INSCHRIJVING

Via de Pagina " INSCHRIJVING " en enkel via die pagina kan men zich inschrijven

Men kan zich inschrijven van 1 maart tot 1 juni

Voor elk seizoen moet men zich terug inschrijven

Inschrijving voor criterium is altijd betalend vermits men moet inschrijven voor een regelmatingheidcriterium en dit dan minstens een 2de criterium is

Inschrijving criterium : € 10

iedereen krijgt een geldprijs in zijn regelmatigheidcriterium. Dus een deel zoniet alles van dit inschrijvingsgeld word gerecupereerd

Deze inschrijving is geheim .. alle deelnemers worden pas bekend gemaakt na de inschrijvingperiode

wie denkt dat hij in de prijzen valt ? of wie waagt een gokje ?? :)​

De organisator "Patrick Mesotten" schrijft zich zowiezo in

DEELNEMERS

KLIK OP ONDERSTAANDE ICOON

ANNULATIE

Dit criterium wordt niet geanuleerd

Op het moment dat atleten niet meer aan de 7 vereiste meetings kunnen geraken wordt hun inschrijving geanuleerd.

DIT CRITERIUM WORDT VOLLEDIG GESPONSORD DOOR